The Quireboys ersätter Sme’ns Baglomma

Som ni förmodligen sett har vårt husband, Smens Baglomma, ställt in pga extrem tinnitus. Vi i bokningsgruppen lämnades med en stor fråga, nämligen ”Hur ersätter man Smens Baglomma”? Det korta…

Fortsätt läsa The Quireboys ersätter Sme’ns Baglomma