The Quireboys ersätter Sme’ns Baglomma

Som ni förmodligen sett har vårt husband, Smens Baglomma, ställt in pga extrem tinnitus. Vi i bokningsgruppen lämnades med en stor fråga, nämligen ”Hur ersätter man Smens Baglomma”? Det korta svaret är: ”Det gör man inte”. Det finns bara ett ”Smens”. Vi valde istället att satsa på ett band av annan karaktär, ett band som ligger närmre övrig line-up på fredagen, nämligen The Quireboys.