Handikappanpassning

  • För dig som har något fysiskt handikapp erbjuder vi parkering i direkt anslutning till entrén.
  • Området innehåller ej något hinder för rullstolsbundna.
  • Alla matvagnar är lättåtkomliga.
  • På området finns handikapp-ramp framför varje scen.
  • På campingen finns särskilda platser och toaletter avsedda för handikappade.
  • Vi erbjuder elanslutning på campingen vid särskilda behov
Facebook
Instagram
Spotify